Uittreden

Inleiding Uittreden / Out of the Body Experience

Rond 1998 las ik op een website een manier om snel tot een uittreding te komen. De website is helaas al jaren uit de lucht. Daarom beschrijf ik hier mijn eigen ervaringen en geef ik een aantal tips zodat ge´nteresseerden het ook snel kunnen leren.

Met een uittreding bedoel ik de ervaring dat je buiten je lichaam bent, ook wel Out of the Body Experience (OBE) genoemd. Of het wetenschappelijk gezien wel kan boeit me niet, het gaat hier om de persoonlijke ervaring. Of het wenselijk is om buiten je lichaam te treden is iets anders en puur persoonlijk.