Uittreden

Ontwaken vanuit een lucide droom


De techniek van het uittreden vanuit een lucide droom is waarschijnlijk wat minder schokkend, omdat je eerst een lucide droom nodig hebt. Dat werpt een extra drempel op voor de mensen die geen of weinig lucide dromen hebben. Een voordeel van uittreden vanuit een lucide droom is dat je je op dat moment al bewust bent van je toestand en de uittreding een verder ontwaken van je geest kan betekenen.

Uittredingen heb ik zo af en toe spontaan als ik bewust wordt tijdens een droom. Een droom gaat dan over in een andere toestand van bewustzijn, waarbij ik mijzelf bevind in de ruimte die ik overdag ook waarneem. Een huis met muren, vloeren, voorwerpen etc.

Zo droomde ik een keer dat ik me in de huiskamer bevond. Mijn toenmalige partner en haar zus waren er ook. Ik hoorde de stem van Sean Connery wat zeggen. Dat was niet normaal! Opeens besefte ik me dat ik droomde. Sean zei nog "And I'm the one to make it happen". En bafff... het licht was uit. Ik wist dat ik niet meer droomde, in dromen zie ik namelijk altijd licht. Ik wist ook dat ik nog niet wakker was. Blijkbaar was ik uitgetreden. Ik vroeg me af of ik in deze toestand wel een lichaam had en keek naar beneden. Een draaiden groene waas, een soort wervelstormpje, hing onder mijn gezichtspunt. Was ik dat?
Toen ik om me heen keek zag ik op de plek waar mijn partner in mijn droom was, een zelfde lichtgevende waas hangen, en op de plek van haar zus ook.

Op dat moment voelde ik me met een harde plof in mijn lichaam terugvallen. Ik was weer wakker. Op de plek waar mijn partner in mijn droom was, daar lag ze in de "echte wereld" te slapen, en op de plek waar haar zus was, daar lag ze nu ook te slapen, alleen een verdieping hoger.
Blijkbaar had ik ze waargenomen tijdens mijn uittreding.